A japán oktatási csoda
Magazin
PEOPLE TEAM tábor

O-soji: első osztálytól a középiskola befejezéséig, hetente négyszer, alkalmanként 20 percig végzik a japán diákok rongyokkal, seprűkkel. Tantermüket és az iskola egy-egy kijelölt helyiségét takarítják, de nem azért, mert nincs erre felnőtt személyzet, hanem mert így megtanulják tisztelni a környezetüket, és kétszer is meggondolják, eldobják-e a szemetet, ha utána nekik kell felszedniük. Hatodikosok segítenek az elsősöknek, ami jó tapasztalat az egykéknek (hitorikko).

Az OECD-országok 15 évesei átlagosan 488 pontot érnek el a PISA olvasás-, matematika- és természettudomány-felmérésén, míg a japánok 520-at. A siker mögött az áll, hogy a japán oktatási rendszer nagyon erős alapokon nyugszik, ami nem más, mint az életfogytig tartó, megingathatatlan elkötelezettség a gyermekek mellett. A tanárok magas tudományos fokozatot elért személyek, a szülők részéről nyújtott támogatás kiemelkedő. Az oktatásra elegendő forrás áll rendelkezésre, a diákokat erőfeszítésekre ösztönzik.

A gyerekek életét – jó értelemben – az iskola uralja, az egy útvonalas helyett az általános oktatást választják, az osztályok közötti automatikus előrelépés lehetőségét biztosítják. A deviancia nem jellemző, a kiemelkedő tanulmányi eredmények igen. A felvételi vizsgaeredmények ismertetésére kifejlesztettek egy egyedülálló jelzőrendszert. Az iskolák vezetőségének önállóságot adnak. A japán hagyományokat, értékeket tisztelik.

Tervezett, célirányos nemzeti tantervet alkalmaznak, az alaptantárgyakra mélyrehatóan összpontosítanak, azokból magas követelményeket állítanak. A japán végzős középiskolások tantárgyi tudása vetekszik a nyugati országok főiskolásaiéval. Ha nem érik el a 60%-ot, F osztályzatot kapnak, az adott tárgyból ismételniük kell, S 90–100% közötti eredményért jár, az A+, A, B, C a példás, nagyon jó, jó, elégséges megfelelője.

A szülők és oktatók diákokkal szemben támasztott magas elvárása célhoz vezető eszköz. A tanárok felelősséget vállalnak a tanulók egyetemre való bejutáshoz szükséges felkészítéséért. A felvételi eredményessége alapján tisztán látható a középiskolai rangsor.

Az erkölcsre nevelés a teljes tantervet áthatja: folyamatosan tanítják a helyes viselkedést. Elismerik és megbecsülik a szorgalmas, kitartóan dolgozó, az iskolájukért és tanulótársaikért tevékenykedő tisztességes tanulókat.

Fordította: Dobai Katalin

Forrás: good.is és media.connectiu.com

Kapcsolódó
PEOPLE TEAM tábor

Kihívások az életben

Meg tudsz inni egymás után 10 pohár kólát? Tudsz egy héten keresztül mindennap…
PEOPLE TEAM tábor

Éretlenek

Az idő sodrásában sokszor rohannak a napok, pedig milyen jó lenne néha megállítani pár órára!…

Még több